Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

New в Европа

  доброволно сертифициране за транснационално хуманното отношение към животните

Artgerechte селскостопанско животно, риба и дивеч забавления

  по суша и по море

 

Транснационалните сертификати

Фермери контрол на земеделските производители

Рибари улов риболов

Ловците трябва да проверят ловци

 

Генериране, транспортиране и преработвателни предприятия

представя насоките за хуманно отношение към животните и

Регламентите на ЕС за хигиена

Stroh Vieh. ®