Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

New Eiropā

  brīvprātīga starpvalstu sertifikācija par dzīvnieku labturību

Artgerechte lauksaimniecības dzīvnieku, zivju un spēle izklaide

  uz sauszemes un jūrā

Transnacionālās sertifikāciju

Farmers kontroles lauksaimniekiem

Zvejnieki ķeršanai zveju

Medniekiem vajadzētu pārbaudīt mednieki

Ģenerēšana, transportēšanas un pārstrādes rūpnīcas

iesniedz dzīvnieku labturības vadlīniju un

ES higiēnas noteikumi


Stroh Vieh. ®