Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

Nieuw in Europa

  vrijwillige transnationale certificering voor dierenwelzijn

Artgerechte boerderij dier, vis en wild entertainment

  op land en op zee

Transnationale certificeringen

Boeren controle boeren

Vissers vangen van vissen

Jagers moeten jagers controleren

Genereren, transporteren en verwerken van planten

voorleggen aan de richtlijnen voor dierenwelzijn en

Hygiënevoorschriften EU


Stroh Vieh. ®