Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

Nowy w Europie

  dobrowolne ponadnarodowa certyfikacji dobrostanu zwierząt

Artgerechte zwierząt gospodarskich, ryb i dziczyzny rozrywki

  na lądzie i na morzu

Ponadnarodowe certyfikaty

Rolnicy rolnicy kontroli

Rybacy połowu ryby

Myśliwi powinni sprawdzić myśliwych

Generowanie, transportu i zakładów przetwórczych

przedstawienia wytycznych w zakresie dobrostanu zwierząt i

Przepisy dotyczące higieny UE


Stroh Vieh. ®