Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

Nytt i Europa

  frivillig gränsöverskridande certifiering för djurskydd

Artgerechte gård djur, fisk och vilt underhållning

  på land och till sjöss

Transnationella certifieringar

Farmers kontroll jordbrukare

Fiskare Fångst

Jägare bör kontrollera jägare

Generera, transport och bearbetningsanläggningar

förelägga riktlinjer djurskydds och

EU: s förordningar hygien


Stroh Vieh. ®