Tierwohlsiegel.eu

Tierwohlsiegel

Novinky v Európe

  dobrovoľná nadnárodnej certifikácia pre dobré životné podmienky zvierat

Artgerechte hospodárskych zvierat, rýb a diviny zábava

  na súši i na mori

Nadnárodnej certifikácia

Poľnohospodári ovládanie poľnohospodári

Rybári loviaceho rybárskeho

Lovci by mali skontrolovať lovci

Generovanie, preprava a spracovateľských závodov

predložiť pokyny pre dobré životné podmienky zvierat a

Hygienické predpisy EÚ


Stroh Vieh. ®